Aktualności

UWAGA

Ze względu na problemy organizacyjne związane z rekrutacją do Projektu  informuję że ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi do dnia 29.11.2018r.

Przepraszam  ☺